Stichting Jan Exploitatie Maatschappelijke Doelen

Ondanks beperkingen mogelijkheden

Stichting Jan biedt op basis van PGB:

* Ambulante en intensieve woonbegeleiding;

* Begeleiding individueel

* Ondersteunende ouder/gezinsbegeleiding;

* Begeleiding groep/dagbesteding;

* Persoonlijke verzorging;

* Sociale activering;

* Begeleiding bij het aanvragen van een CIZ indicatie of een WMO indicatie;

* Ondersteuning en begeleiding bij de financiële thuisadministratie wanneer er sprake is van financiële wanorde en/of schulden waarna wordt doorgeleid naar een erkende budgetcoach of bewindvoerder;

* Begeleiding bij het aanvragen van PGB.


Het werkgebied van Stichting Jan Exploitatie Maatschappelijke Doelen:

Katwijk, Valkenburg en Rijnsburg. Onze begeleiding is kleinschalig en op maat gericht. Zowel bij onze beschermde woonvormen als bij cliënten die zelfstandig met ambulante begeleiding in ons werkgebied wonen. Begeleiders die voor onze Stichting werken, hebben een enorme affiniteit met onze doelgroep. Tevens beschikken zij allen over een EHBO en BHV diploma. Wij zorgen ervoor dat ze regelmatig worden bijgeschoold. Daarnaast zijn we zeer flexibel in de tijdstippen en momenten van het leveren van begeleiding/ondersteuning. Daar waar begeleiding/ondersteuning gewenst is, ongeacht het tijdstip van de hulpvraag, zorgen wij dat onze begeleiders er zijn. Tevens hebben wij een 24-uurs app service 7 dagen van de week en een telefonische achterwacht. Onze begeleiders worden ondersteund door ervaringsdeskundigen en vrijwilligers.

Stichting Jan Exploitatie Maatschappelijke Doelen werkt samen met gecertificeerde instellingen en heeft een GZ-psycholoog ter beschikking voor diagnostiek en advies.