Stichting Jan Exploitatie Maatschappelijke Doelen

Ondanks beperkingen mogelijkheden

Het dagelijks bestuur van Stichting Jan bestaat uit:

Drie bestuursleden, die mede hebben bijgedragen en vorm hebben gegeven aan de Stichting vanuit hun persoonlijke ervaring met de doelgroep. Thans worden zij door een externe partij begeleid en gecoacht om het bestuur nog meer te professionaliseren en om te vormen naar een Raad van Toezicht conform de Governancecode Zorg 2017. In 2019 moet deze transformatie naar een Raad van Toezicht afgerond zijn en zal de Stichting ook een directeur krijgen.