Stichting Jan Exploitatie Maatschappelijke Doelen

Ondanks beperkingen mogelijkheden

Kosten

Stichting Jan Exploitatie Maatschappelijke Doelen levert een aantal van haar diensten zoals begeleiding, dagbesteding en persoonlijke verzorging op basis van PGB. Ook particulier kan er van onze diensten gebruik worden gemaakt. Wij hanteren een standaard uurtarief van € 30,50 per uur incluis BTW. Dit uurtarief geldt ook in de avonduren en in de nacht.

Voor dagbesteding/begeleiding groep zijn de kosten € 30,50 per dagdeel Dat is € 7,62 per uur. Dit geldt zowel voor de dagbesteding/begeleiding groep op basis van een indicatie of als particulier.

Ons klussenteam bestaande uit 3-6 personen heeft een dagdeeltarief (4 uur)  van € 30,50.


De exploitatie en inrichting van onze dagbestedingsprojecten worden deels gefinancierd door externe partijen die onze Stichting een warm hart toedragen. Doel is het leveren van kwalitatief goede zorg, begeleiding en dagbesteding waarbij het uitgangspunt is kostendekkende exploitatie. Als Stichting ontvangen wij geen subsidies. Dit is een bewuste keuze want we willen op onze eigen unieke manier invulling blijven geven aan de zorg/begeleiding van onze cliënten. Het dagelijks bestuur/raad van toezicht ontvangen sinds juni 2018 een kleine financiële compensatie voor het werk wat zij dagelijks voor onze Stichting verrichten naast hun eigen werkzaamheden. Het betreft hier een vaste onkosten/reiskostenvergoeding van maximaal 125 euro per maand per bestuurder. De beschikbaar gestelde zorg budgetten komen geheel ten goede aan de begeleiding/zorg en dagbesteding van onze bijzondere doelgroep.