Stichting Jan Exploitatie Maatschappelijke Doelen

Ondanks beperkingen mogelijkheden

Wie zijn wij 

Stichting Jan Exploitatie Maatschappelijke Doelen is in 2013 opgericht vanuit een ouder/familie-initiatief. Het doel van de Stichting is onder andere het bieden van verantwoorde passende ambulante of intensieve woonbegeleiding, begeleiding groep, persoonlijke verzorging en sociale activering aan mensen met een licht verstandelijke beperking, disharmonisch ontwikkelingsprofiel en veelal een aanverwante stoornis van autisme.  

                                                                                                  Dit doen zij onder andere door het realiseren van beschermde wooninitiatieven, het opzetten en in stand houden van dagbesteding en het creëren van werkervaringsplaatsen. Niet de beperkingen maar de mogelijkheden staan bij ons centraal waarbij iedere cliënt uniek is en begeleiding op maat krijgt.

De initiatiefnemers zagen dat in toenemende mate hun dierbaren tussen wal en schip dreigden te raken en dat er op het gebied van wonen, werken, financiën en zelfzorg het nodige mis ging en escaleerde zonder dat er passende hulp voorhanden was.

Onze doelgroep is veelal verbaal goed onderlegd, dreigen meestal in zeven sloten tegelijk te lopen, zijn impulsief, vaak niet flexibel en lastig door derden te corrigeren. Zij worden snel overschat/overvraagd. Ook zijn zij vaak niet in staat om hun financiën zelfstandig te beheren waardoor er schulden ontstaan. Zij zijn meestal niet in staat om zichzelf en hun leefomgeving goed te verzorgen en veroorzaken veelal (ernstige) problemen in hun directe omgeving. Veelal verliezen zij hun reguliere werk of voelen zich niet thuis op de reguliere dagbesteding of binnen de sociale werkvoorziening (WSW). Voorts hebben zij een beperkt sociaal netwerk of het verkeerde netwerk en zijn gevoelig voor verslavingen.

Alleen een intensieve/specifieke op maat geleverde aanpak zorgt ervoor dat mensen met een dergelijke beperking op hun manier kunnen participeren in een steeds complexer wordende maatschappij. Onder leiding van een professioneel klein begeleiders-team en mede door het inzetten van ervaringsdeskundigen en vrijwilligers weet de Stichting deze doelgroep te bedienen op een manier die al snel zichtbaar is voor hun directe omgeving.

Onze cliënten geven vaak aan dat ze, door de bijzondere inzet van de Stichting, een stuk rustiger in hun hoofd worden. Daarnaast voelen zij beter gehoord en begrepen. Daardoor kunnen zij met gelijkgestemden zijn en een zinvol en enigszins zorgeloos bestaan leiden. Niet de beperkingen maar de mogelijkheden staan centraal waarbij het steeds weer vallen en opstaan is voor onze doelgroep die veelal afhankelijk zal blijven van begeleiding.

Het bieden van structuur, duidelijkheid, nabijheid en 24-uurs bereikbaarheid via app en telefoon maken dit concept juist tot een succes. Daarnaast dragen het belevingsgericht en gemoedelijk begeleiden bij aan kwaliteit van leven voor onze cliënten. Risico van escalatie en agressie jegens zichzelf of derden worden daardoor tot een minimum gereduceerd. Daar waar het kan op afstand begeleiden en monitoren en daar waar het moet hand in hand begeleiden, coachen en bijsturen. Het is steeds weer vallen en opstaan waarbij met drie stapjes vooruit en twee stapjes achteruit succesjes worden behaald. 

Onze begeleiders worden daarbij ondersteund door onze ervaringsdeskundigen en vrijwilligers die binnen onze Stichting worden geschoold. Onbekend maakt onbemind en onze cliënten hebben ten aanzien van wonen, werken, dagbesteding en begeleiding vaste vertrouwde gezichten nodig.